ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ


Μέσα απο αντιπροσωπευτικές εικόνες θα δείτε δείγματα απο την δουλειά μας. Τον τρόπο με τον οποίο θα φτιάξουμε , θα συντηρήσουμε και θα επιβλέψουμε την υδρορροή σας.


Read More »

Προιοντα

Έχουμε το μεγαλύτερο χρωματολόγιο στην Ελληνική αγορά, γκάμα 25 χρωμάτων & εξαρτήματα Υδρορροών. Το πρωτόχυτο κράμα Αλουμίνιου (Παχος0,74mm).

Οι ηλεκτροστατικά προλακαριστές βαφές τηρούν όλες τις προδιαγραφές Ε.Ε & Όλη την γκάμα σε χαλκό – Zinc – ΑLOYMINOX - INOX CHABANIZE. Πλήρη μηχανολογικό Εξοπλισμό & τεχνική υποστήριξη.

View All Products »